Udviklingsplan

Divisionsledelsen i Aros Division arbejder på at:

– Støtte op om vores små grupper, specielt dem med ledermangel

– Grupperne kan rumme alle som ledere, også dem der ikke har tid til at være “fuldtidsleder”

– Gøre det mere attraktivt og nemmere at være leder, med henblik på at blive flere

– Spejderaktivitet bliver mere synligt i Århus

– Skabe/forbedre miljøet for seniorer i ÅrhusVedligeholdes af: Simon